Filozoflar

Facebook Twitter Subscribe
 

ünlü düşünür sözleri

Filozoflar
Tarih : 10 May 10
Yazar : ozlem

“Herkes dünyada bir şeyi tamamlamak için görevlendirilmiştir.”
(Martin Buber)

“Deha yalnızca uzun sabır ve çalışmadır.”
(Flaubert Buffon)

“Başkalarının hayatlarına güneş saçanlar, kendi yaşamlarını da nurlandırırlar.”
(Andrew Carneige)

“Yalanlamak ve reddetmek için okuma!
İnanmak ve her şeyi kabullenmek için de okuma!
Konuşmak ve nutuk çekmek için de okuma!
Tartmak, kıyaslamak ve düşünmek için oku!”
(F. Bacon)

“Terbiyeli adam, terbiyesizle geçinmesini bilendir.”
(Odison Mizner)

Filozoflar
Tarih : 10 May 10
Yazar : ozlem

“Basit bir insanın elinden geleni yapabilmesi, zeki bir insanın tembelliğinden çok daha değerlidir.”
(Baltasar Bracias)

“Başkasının izinde yürüyen, iz bırakamaz.”
(Joan I. Brannon)

“Bir insan taraf tutmaya başlar başlamaz, dünyada da o kadar az şeyi görmeye başlar.”
(Heywood Braun)

“Burada, kendinden daha yetenekli adamları toplama yeteneği olan bir adam yatıyor!”
(Andrew Carneige; kendi mezar taşından)

“Bir tehlike anında gemiden uzaklaşan fareler, geminin batmamasını bir türlü affedemezler.”
(Wieslaw Brudzinski)

Filozoflar
Tarih : 10 May 10
Yazar : ozlem

“Önyargılar, insanları birbirlerinden uzak tutmak için bilgisizlikten yapılmış zincirlerdir.”
(Blessington Kontesi)

“Umut iyi bir kahvaltı fakat fena bir akşam yemeğidir.”
(F. Bacon)

“Bir adamın küçüklüğü hakkında şundan daha hazin bir kanıt verilemez:
O, büyük adamlara hiç bir şekilde inanmaz..”
(Thomas Carlyle)

“Siz mektubunuzda, bana onun “imkansız” olduğunu söylüyorsunuz.
Bu sözcük Fransızca değildir…”
(Napoleon Bonapart)

“Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki etrafındaki insanları gereğinden fazla büyük görmeyesin.Fakat bilge olacak kadar da eğitim görmüş olmalısın ki, onları küçük görmeyesin.”
(M.L. Boren)

Filozoflar
Tarih : 10 May 10
Yazar : ozlem

“Para iyi bir uşak, kötü bir efendidir.”
(F. Bacon)

“Kumar oynamanın en zararsız şekli, bir bahçe küreği ve bir paket tohumla olur.”
(Dan Bennet)

“Konfor, bir misafir olarak gelir, gitmemek için elinden geleni yapar, sonunda bizi esir ederek kalır.”
(Lee S. Bickmore)

“Kütüphaneler yapılmaz, onlar büyür.”
(Augustine Birell)

“Bir şeyler yapmalıyım!”, her zaman “Bir şeyler yapılmalıdır!”dan daha çok sorun çözer.”
(?)

Filozoflar
Tarih : 10 May 10
Yazar : ozlem

“Ana ve babaların çocuklarına bağışlayabilecekleri en güzel miras, günlük zamanlarından bir kaç dakikadır.”
(O.A. Batista)

“Sahip olunabilmesi için, özgürlüğün de sınırları olması gerekir.”
(Nicolas Barleau)

“Sıkı bir araştırma yapılırsa görülür ki, iş, herhangi bir eğlenceden çok daha az sıkıcıdır.”
(Charles Baudlaire)

“Müzik, erkeklerin kalbinden ateşler çıkarmalı, kadınların gözlerinden yaşlar akıtmalıdır.”
(Ludwig Van Beethoven)

“İnsanların bu dünyada yapabildikleri en önemli, en güzel ve en değerli şeylere biz “kitap” deriz.”
(Thomas Carlyle)

Filozoflar
Tarih : 10 May 10
Yazar : ozlem

“Kırdım diyorsun zincirlerini…Evet, köpek de çeker koparır zincirini,Kaçar o da, ama halkaları boynunda taşıyarak…”
(Persius)

“Büyük insan büyüklüğünü, kendisinden küçük insanlara karşı davranışlarıyla gösterir.”
(Thomas Carlyle)

“Kötülüğün muzaffer olabilmesi için biricik şart, iyi insanların hiç bir şey yapmamasıdır.”
(Edmund Burke)

“Issız yerlerde kendin için bir evren ol!”
(Tibullus)

“Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır…”
(F. Bacon)

Filozoflar
Tarih : 10 May 10
Yazar : ozlem

“Büyük adam olmaya lüzum yok, sadece adam olalım yeter.”
(Alfred Capus)

“İlk tutkusunda kadın aşığını sever; ondan sonrakilerde ise sevdiği hep aşktır.”
(Lord Byron)

“Bir insanın elinden geldiği kadar insan olması muhteşem bir şeydir.”
(Catherine Roberts)

“Dertlerimizi avutan akıl ve hikmettir; o engin denizlerin ötesindeki yerler değil.”
(Horatius)

“İnsan ancak kendisinin yerini, en aşağı kendisi kadar doldurabilecek bir başkasının bulunduğunu kabul ettikten sonra akıllanmaya başlar.”
(R.E. Byrd)

Filozoflar
Tarih : 10 May 10
Yazar : ozlem

“Bütün yerler, gökten aynı uzaklıktadır.”
(Robert Burton)

“Bir adama bir kitap sattığın zaman, ona yalnız yarım kilo kağıt, mürekkep ve tutkal satmış değilsin; sen ona tamamen yeni bir yaşam satmış oluyorsun…”
(Christopher Morley)

“Saadete erme maksadı dışında insanoğlunun felsefe yapması için hiç bir sebep yoktur.”
(St. Augustine)

“Tembellik insanı öyle sarar ve etkiler ki, çalışan bir insanın, tembelliğin kurbanı olmuş bir kişiden daha çok dinlenme zamanı vardır.”
(Edmund Burke)

“Söyleyeceğin konuyu iyice kavra; kelimeler arkadan gelecektir.”
(Marcus Porciu Cato)

Filozoflar
Tarih : 10 May 10
Yazar : ozlem

“(Nobel ödülü hakkında) Büyük bir ihtimalle, insanlar tarafından bu kadar benimsenen bir şey ise, değecek bir şey değildir…”
(MIK)

“Eğer düşündüğümüz bildiğimizden çok daha az, bildiğimiz sevdiğimizden çok daha az, sevdiğimiz var olandan çok daha az ise, sonuçta kendimiz, gerçekte olduğumuzdan çok daha azız demektir.”
(Leo Buscaglia)

“İyi bir öğretmen, kendisini yavaş yavaş gereksiz yapabilen biridir.”
(Thomas J. Carruthers)

“Paslanacağımıza, yıpranalım!”
(R. Camberlang)

“Başıboşluk, sersemlerin tatilidir…”
(Lord Chesterfield)

Filozoflar
Tarih : 10 May 10
Yazar : ozlem

“Hayatta en büyük eğlence başkasının yapamazsın dediğini yapmaktır.”
(Walter Bagehot)

“İmkansızlık yalnız sersemlerin sözlüğünde bulunan bir kelimedir.”
(Napoleon)

“Elmas nasıl yontulmadan kusursuz olmaz ise; insan da acı çekmeden olgunlaşmaz.”
(Konfüçyüs)

“İnsan, ne ise o olmayı reddeden tek yaratıktır.”
(Albert Camus)

“Bilim adamının hayal gücü bildiği yöntemlerle sınırlıdır”
(.)

Filozoflar
   
 
Filozoflar
Filozoflar
Filozoflar