Filozoflar

Facebook Twitter Subscribe
 

Montesquieu eserleri

Filozoflar
Tarih : 26 Nis 10
Yazar : ozlem

18 Ocak 1689’da doğan ve 10 Şubat 1755 yılında vefat eden, asıl adı Charles-Louis Secondat, Baron de La Bréde et de Montesquieu, bir Fransız politik düşünürüdür. Kuvvetler ayrımı esasını ortaya atmıştır. 20 yılı aşkın süre üzerinde çalıştığı De l’esprit des lois adlı kitabında yasama, yürütme ve yargıyı birbirlerinden ayırmanın önemini vurgulamıştır.

Bir siyaset sosyolojisi geliştiren Montesquieu, esas ününü toplum, hukuk ve yönetim tarzı konusunda gerçekleştirdiği karşılaştırmalı araştırmadan almıştır. Siyaset ve hukuk konusunda tümevarımsal ve deneysel bir yaklaşımı benimseyen filozof, olguları kaydetmek yerine anlamayı, görüngüleri konu alan karşılaştırmalı bir soruşturmayı, tarihsel gelişmenin ilkelerine karşı sistematik bir araştımanın temeli yapmayı itmiştir. Siyaset konusuna, bu halde bir tarih filozofu olarak yaklaşan Montesquieu, farklı politik toplumlardaki farklı pozitif hukuk sistemlerinin çok çeşitli faktörlere, örneğin; halkın karakterine, ekonomik koşullarla iklime vs göreli olduğunu söylemiştir. O, işte bütün bu temel koşullara, yasaların ruhu adını vermiştir. Montesquieu bu bağlamda, üç tür yönetim tarzını birbirinden ayırmış ve bu devletlere uygun düşen yönetici ilke, iklim ve topraktan söz etmiştir.

Devamı İçin Tıklayınız »

Filozoflar
   
 
Filozoflar
Filozoflar
Filozoflar