Filozoflar

Facebook Twitter Subscribe
 

ilk çağ filozofları

Filozoflar
Tarih : 16 Nis 10
Yazar : ozlem

M.Ö 580 – M.Ö 500 tarihleri arasında yaşamış olan İyonyalı filozof, matematikçi ve Pisagorculuk olarak bilinen akımın kurucusu. En iyi bilinen önermesi, Pisagor önermesi. Pisagor, günümüzde sayıların babası olarak bilinmektedir. Pisagor ve öğrencileri her şeyin matematikle ilgili olduğuna, sayıların nihai gerçek olduğuna, matematik aracılığıyla her şeyin tahmin edilebileceğine ve ölçülebileceğine inanmışlardır.

Pisagor, kendisini filozof, bilgeliğin dostu olarak adlandıran kişidir. Pisagor düşüncelerini yazıyla yaymadığı için onun hakkında bildiklerimiz öğrencilerinin yazılarında anlattıklarıyla sınırlıdır. Pisagor’a atfedilen birçok eser gerçekte onun öğrencilerinin olabilir.

Pisagor Yunanistan’da, Ege Denizi’nde, Dilek Yarımadası’nın karşısında bir ada olan Sisam adasında doğmuştur. Yüzük taşı yapımcısı Mnesarkhos’un oğludur. Pherekdeys’in öğrencisi olup, ölümünden sonra Hermodamas’ın öğrencisi olmuştur. Yurdundan ayrılarak Mısır’a gelmiştir. Antihop’un ‘Erdemde Sivrilenler Üzerine’ adlı eserinde söylendiğine göre, Mısırlıların dilini öğrendi. Daha sonra Sisam adasına geri döndüğünde yurdunun tiran Polykrates’in baskısı altında olduğunu görünce İtalya’nın güneyindeki bir Yunan kenti olan Kroton’a gitti.

Devamı İçin Tıklayınız »

Filozoflar
Tarih : 16 Nis 10
Yazar : ozlem

Doğa filozofu ve gelenksel olarak batı dünyasının ilk filozofları kabul edilen Miletos’lu üç düşünürün sonuncusudur. Anaksimenes’te Thales’i öğrencisidir ve onun ilgilendikleriyle ilgilenmiştir. Hellenistik döneme ulaşabilen yazılarından günümüze kalanlar, yalnızca sonraki yazarların kendi çalışmalarına aldıkları bazı bölümlerdir. Bu nedenle Anaksimenes’in düşüncelerine ilişkin yorumlar çoğunlukla birbirleriyle çelişir.

Düşünceleri ilkçağda çok etkili olmuştur. Onun düşüncelerinin izlerini, kendisinden sonraki pek çok düşünürde görüyoruz. Bu düşüncelerin geniş bir alana yayılmasında, Miletos’un İranlılarca alınması ve tahrip eilmedi sonucu öğrencilerinin her yöne dağılmasında etkili olmuştur. Anaksimenes, aynı Anaksimandros gibi bir fizikçi, bir doğa bilimcisidir. Onun da öncelikle doğa olaylarıyla ilgilendiğini görüyoruz. O da doğa olaylarını, bir doğa bilimcisi gibi açıklamak istemiştir ve bu yüzden yorumlarında dini yorumlara rastlanmaz. Ölçülü ve yazsın bir anlatımla yazmıştır eserlerini.

Devamı İçin Tıklayınız »

Filozoflar
Tarih : 16 Nis 10
Yazar : ozlem

Thales’ten sonra ikinci filozof Anaximandros’tur. Miletli Thales’in öğrencisi, ardından da ardılı (halefi) olmuştur. Güneş saatini bulduğu ve ilk haritayı çizdiği söylenir. Felsefe alanında Doğa Üzerine adlı eseriyle yazılmış ilk yapıt Anaximandros’a aittir.

Antikçağ tarihçisi Apollodor’a göre 42. Olimpiyatın 3. yılına denk gelen M.Ö 610’da Miletos’da doğmuş ve 64 yaşındayken, 58. Olimpiyatın 2. yılına denk gelen 546 yılında vefat etmiştir. Thales’ten ayrı olarak coğrafya ile de ilgilenmiştir. Apeiron ve Pythagoras’ı da etkilemiştir.

Anaximandros’ta arkhe (su maddenin ilk öğesidir) sorunu üzerine yoğunlaşmış, var olanların kökeninin anamaddenin ne olduğunu sormuştur. Ona göre ilk maddenin sonsuz, tükenmez olması gerekir; çünkü maddenin sonsuz yaratmasında sınırsız ve tükenmez olduğu görülür. Anaximandros sonsuz kavramını açık olarak belirleyip, maddeye yükleyen ilk kişidir. Ancak, Anaximandros anamaddeye yalnız sonsuzluk niteliğini yüklemekle kalmamış, daha da ileri giderek ilk maddenin yalnız sonsuz olmayıp, sonsuz olduğunu da savunmuştur. Çünkü ona, daha yakın olan başka bir belirlenim yüklenemez. Thales ilk maddeyi su ile, belli, bilinen bir madde ile bir tutmuştu.

Devamı İçin Tıklayınız »

Filozoflar
Tarih : 16 Nis 10
Yazar : ozlem

Anadolulu bir filozof olan Miletli Thales, Sokrates öncesi dönemde yaşamıştır. Felsefe tarihinde ilk filozof olduğu için felsefenin ve bilimin öncüsü kabul edilmektedir. Eski Yunan’ın Yedi Bilgelerinin ilkidir. Thales, birçok kişi tarafından felsefe ve bilimin kurucusu olarak düşünülmektedir. Thales’e ait günümüze ulaşan hiçbir metin yoktur ne yazık ki. Yaşadığı döneme ait kaynaklarda adı bulunmasa da, Thales hakkındaki bilgiler Herodot ve Diogenes gibi antik yazarlardan öğrenilir. Bertrand Russell’e göre felsefe, Thales ile başlamıştır.

Miletli Thales M.Ö 547-548 yılları arasında Milet, Karya’da doğmuş ve M.Ö 624-625 yılları arasında vefat etmiştir. Thales’in gelenkleri arasında İon felsefesi, Milet Okulu ve doğalcılık yer almaktadır. Thales; etik, metafizik, matematik ve astronomi dallarıyla ilgilenmiş; ayrıca da Anaksimandros’u etkilemiştir. Felsefe ve bilime getirdiği önemli katkılar ise; suyun maddenin ilk öğesi oluşu ve Thales kuramıdır.

Devamı İçin Tıklayınız »

Filozoflar
   
 
Filozoflar
Filozoflar
Filozoflar